• ufukucarr@gmail.com
  • +905531313433

HABER DETAYI

30 Aralık 2018 20:03

Kira Gelir Beyannamesi Verilmemesi Durumunda!

Kira Gelir Beyannamesi Verilmemesi Durumunda!

Son yıllarda gündemde olan kira geliri beyanı ile ilgili pek çok soru ile karşılaşılmaktadır. Soruların geneli beyan verilmemesi ve düşük beyan üzerine olmaktadır. Kira geliri beyanının bildirilmemesi halinde, taşınmaz sahibi mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Komisyon tarafından takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile birlikte vergi ziyai cezası hesaplanır. Bunun dışında gecikilen her ay için gecikme faizi de talep edilmektedir.

 

 Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanabilirsiniz

 

İşlemin bundan sonraki durumu ise tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi şeklindedir. Vergi, cezası ve gecikme faizinin ödenmemesi halinde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir. Kira geliri beyanı kapsamında ay kesirlerine denk gelen gecikme zammı ise günlük olarak hesap yapılmaktadır. Geçmiş yıllara ait kira gelirlerini hiç beyan etmemiş konut sahiplerinin veya eksik beyanda bulunmuş konut sahipleri, VUK (Vergi Usul Kanunu) Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkün olmaktadır. Vergi dairesinin işlemlerinden önce, vergi dairesine kendi rızası ile dilekçe aracılığıyla bildirilmesi ve dilekçenin verildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde beyannamenin de verilmesi durumunda, konut sahibi mükellefler, konut istisnasından yararlanacaklar ve gecikmeden dolayı adlarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyai cezası kesilmeyecektir. Bu konut sahibi mükellefler hakkında yalnızca pişmanlık zammı uygulanacaktır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.