• ufukucarr@gmail.com
  • +905531313433

HABER DETAYI

29 Aralık 2018 13:20

Satış Vaadi Şerhi Nedir?

Satış Vaadi Şerhi Nedir?

Bu yazımızda sizlere satış vaadi şerhi nedir sorusuna yanıt bulmanızı sağlayacağız. Satış vaadi, ileri bir zaman içerisinde satışın gerçekleşeceğine dair taahhüt anlamına gelen bir ön sözleşmedir. Satış vaadi, ileri bir zaman içerisinde satışın gerçekleşeceğine dair taahhüt anlamına gelen bir ön sözleşmedir. Satış vaadi akitleri noter hizmetleri tarafından yerine getirilmektedir. Sözleşmeler noter kanalıyla düzenlenmeli, dışarıda daha önceden hazırlanmış sözleşmeler geçerliliğini yitirmektedir.

 

Satış vaadi işleminde taraflardan birinin isteği halinde tapu kaydının şerhler sütununa şerh düşülmesi mümkün olmaktadır. Şerh düşüldükten beş yıl sonrasına kadar geçerli olmakta, beş yıldan sonra üçüncü kişilere hüküm kalkmaktadır. Başvuru halinde mülkiyete ortak olanlar hisselerini iştirak hali bozulmadan satışı vaat edebilirler. Fakat bu durumda şerhin sicilden terki için sahibin talebi gerekmektedir.

 

Satış Vaadi Şerhi Hangi Durumlarda Geçerli Olur?

 

İpotekli ve hacizli malların satış işlemlerinin vaadinde sakınca olmamaktadır, fakat taşınmaza yasalarla belirlenmiş yasak ve kısıtlama olması durumunda satış vaadi sözleşmesi yerine getirilemez. İmar mevzuatının engeli bulunmadığı takdirde, bir Taşınmaz malın henüz bölünmemiş parçasının satışı vaat edilen paranın sınırlarının ve miktarının belirlenmiş olması halinde satışı vaat olabilmektedir. Yabancıların gayrimenkul alımında mal edinemedikleri durumlarda karşılılık esasına göre satış vaadi sözleşmesinin şerhi mümkün olmamaktadır.

 

Satış vaadinin vaadi de mümkün olur ancak, tapu siciline şerhi mümkün değildir, bu durumda lehdarın tapu siciline başvuru yapması gerekmektedir. Satış vaadi sözleşmesi ile alacaklı duruma gelen şahıs, bu hakkını satış vaadi sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa ve devir edilebileceği belirlenmişse, bu hakkını kullanıp devredebilir. Böyle bir devrin tapu siciline şerhi, noterde düzenlenen devir işlemine göre ilişkin sözleşmeye dayanarak yapılabilir, bu sözleşmenin tadili kapsamındadır. Bu sebeple eski şerh, terkin edilerek yeni şerh tesis edilmektedir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.