• ufukucarr@gmail.com
  • +905531313433

HABER DETAYI

10 Mart 2022 14:28

Şufa Hakkı nedir?

Şufa Hakkı nedir?

Tapu işlemlerinde kullanılan şufa hakkı, ön alım olarak da bilinmektedir. Hisseli satışlar söz konusu olduğunda alıcılar arasında bir tarafın diğerlerinden önce alma hakkına sahip olmasıdır.Bu şekilde taşınmaz malın hisselerine yabancı bir kimse sokulmamış olunur. Hissedarların hakkı yok sayılıp, hissedar olmayan bir kişiye satış söz konusu olursa ve hisse sahipleri hukuki süre içerisinde dava açmazlarsa, bu haklarını kaybetmiş olurlar.

Kanuni şufa hakkı nedir?

Eğer şufa hakkı kanun tarafından tanınırsa buna kanuni şufa hakkı denir. Bu hakka sahip olabilmek için tek koşul hisse sahibi olmaktır ve bu hissenin büyüklüğü önemli değildir.

Şufa hakkı, hissedarların anlaşması ve noter önünde hazırlanan bir sözleşme ile hissesi olmayan bir kimseye verilebilinir. Buna sözleşmeden doğan şufa(ön alım) hakkı denilmektedir.

Bu haktan faydalanılamayan durumlar

Bazı durumlar söz konusu olduğunda bu haktan faydalanılamamaktadır. Bu durumlar bazıları şu şekilde sıralanabilinir;

Hissedarlar arasındaki satımlar, hissedarlıktan çıkarma, hisseli taşınmazın hissedarlar arasında fiilen yapılmış olması, şufa konusunun trampa yapılması, tapusuz olması, kamulaştırılması, cebri artırmayla satımlar, bağışlama, mirasın taksimi, miras yolu ile intikal ve ölüme bağlı tasarruflar gibi durumlardaşufa hakkından yararlanılamamaktadır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.