• ufukucarr@gmail.com
  • +905531313433

HABER DETAYI

18 Aralık 2018 11:17

Vekâlet Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vekâlet Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vekâlet, şartlı olarak süre ve işlem mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Vekâletlerde vekile hangi konu üzerinden yetki verildiği bilinerek imza gerçekleşmelidir. Tapu işlemleri için vekâlet verirken, satış, bağış, miras intikali, taksim gibi konulardan hangisine yetki verildiği açıkça belirtilmelidir.  Vekâletin sınırları ayrıca belirtilmelidir.

 

Vekâlet Verirken; Vekâletlerde Yetki Açıkça İfade Edilmelidir!

 

Vekâletlerde olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, işlemin yapılacağı il, ilçe, süre ve şartı belirtilerek verilmesi vekâlet verenin yararına olmaktadır. Vekâletnamelerde vekâletin sınırları ve vekâlet verilen yer yazılı olması gerekmektedir. Diğer yandan ada, pafta, parsel gibi bilgilerin yer alması önemli bir noktadır. Sahibi bulunulan taşınmaz hakkında bilgiler verilmesi yalnızca o taşınmazı kapsar, vekâlet veren bir kişinin birden fazla taşınmazı olabileceği unutulmamalıdır.

 

Vekâlet düzenlemesinin ardından vekilliğin kaldırılması yani azli durumunda, resmi beyan ile birlikte tapu siciline bildirilmesi gerekmektedir. Azil işleminin yalnızca vekile sunulması yeterli olmamakta, tapu müdürlüğünde aziller siciline işlenmesi gerekmektedir.

 

Vekâlet düzenlemeleri yetkili merciler tarafından yapılır. Ülkemizde vekâletname düzenleme yetkili mercisi noterler olurken, yurt dışında yaşayıp Vekâlet Verirken için ise konsolosluklar veya elçilikler ya da Lahey Anlaşmasına taraf olan ülkelerde ilgili ülkenin noterleri tarafından gerçekleşir.

 

Vekâletler, nüfus kimliklerine veya pasaporta göre düzenlenir. Müvekkilin fotoğrafının olma şartı aranmakta olan vekâletlerde, ayrıca fotokopi ile çoğaltmalarda, noter tasdiki gerekmektedir. Vekâletler düzenleme şeklinde gerçekleşmeli, söz konusu olan yetki açık olarak ifade edilmelidir. Diğer yandan vekâletlerde vekil devir yetkisi yani tevkil bulunuyorsa, vekâletin ekli olduğu, vekil müvekkilin taşınmazı kendi almak istiyorsa bu konuda özel yetkinin varlığı ve satış bedelinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.